Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-09-13-Speech-2-1000-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160913.52.2-1000-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Raportul referitor la dumpingul social scoate în evidență faptul că Europa se confruntă cu diferențe semnificative în ceea ce privește aplicarea drepturilor angajaților. Din perspectiva sectorului transporturilor, aceste diferențe duc la distorsionarea pieței interne și la periclitarea siguranței călătorilor. Soluția pentru realizarea unor reguli comune, dar și pentru asigurarea implementării lor stă în a avea un organism cu atribuții clare și cu legitimitatea de a coordona acțiunile la nivel european. De aceea, Uniunea Europeană are nevoie de o Agenție Europeană pentru Transportul Rutier. Aceasta ar asigura că statele membre nu impun măsuri unilaterale restrictive, care pedepsesc firmele din țări cu un PIB redus. Totodată, o mai bună coordonare ne va ajuta să combatem lacunele legislative și ar opri unele firme să abuzeze de libertățile oferite de piața unică europeană. Rămân, însă, câteva lucruri de clarificat. În primul rând, trebuie să ne ferim de etichetări și să creăm condiții echitabile pentru toți participanții la piața europeană. O atitudine constructivă va presupune ca toate părțile interesate să se mobilizeze pentru a crea un cadru legislativ unitar, care să nu lase loc unei curse pentru diminuarea drepturilor sociale din care să piardă cei mai vulnerabili sau consumatorii."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph