Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-07-Speech-4-364-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160707.27.4-364-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O piață unică funcțională are nevoie de un sector de transporturi dinamic, eficient și bazat pe respectarea drepturilor sociale. Acest lucru înseamnă condiții echitabile de concurență între companii și o remunerare decentă pentru angajați. Acest echilibru este însă momentan pus sub semnul întrebării prin reglementările unilaterale introduse recent de anumite state membre. Condamn astfel măsurile protecționiste ale unor state precum Franța și Germania de a introduce salarii minime pentru transportatorii care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor. Astfel de măsuri sunt anti-europene, duc la fragmentarea pieței unice și descurajează participarea firmelor din Europa de Est. Astfel, aștept cu interes o poziție fermă a CE față de statele care încalcă principiile europene și solicit o dezbatere la nivel public cu privire la definirea unor condiții echitabile pentru sectorul transporturilor. Avem nevoie de un set de reguli comune la nivelul Uniunii, precum și de un mecanism de monitorizare a implementării acestora. În ceea ce privește remunerarea celor care lucrează în domeniu, reiterez susținerea mea pentru ideea de a avea un salariu minim, dar trebuie, totodată, să fie clar că diferențele de dezvoltare economică la nivelul statelor nu permit deocamdată firmelor din est să își plătească angajații la standardele din vestul Europei."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph