Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-07-Speech-4-241-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană și statele membre sunt printre principalele apărătoare ale drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel mondial. În decembrie 2010, UE a fost prima organizație de integrare regională semnatară a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD), convenția fiind semnată și de toate statele membre și ratificată de 25 dintre ele. În vederea ratificării de către UE, Comisia a prezentat raportul inițial în iunie 2014, iar Parlamentul European a formulat opiniile sale pe marginea raportului. Comitetul UNCRPD a trimis observațiile sale, urmând ca până în septembrie 2016 să fie formulat răspunsul Comisiei. Prezentul raport include observațiile Parlamentului European cu privire la documentele respective și propriile propuneri. Între acestea se numără punerea în aplicare în mod concret a Convenției de către instituțiile europene, combaterea discriminării pe baza dizabilităților (în special în rândul femeilor, copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale), amenajarea corespunzătoare a locurilor de muncă și spațiilor publice, egalitatea de tratament, implicarea organizațiilor de profil în elaborarea legislației specifice. La elaborarea opiniilor Parlamentului au participat Comisiile EMPL, LIBE și PETI, precum și Ombudsmanul European, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, Forumul European al persoanelor cu dizabilități. Îmi exprim susținerea pentru adoptarea acestui document important."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160707.21.4-241-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph