Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-963-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.49.3-963-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Kære kolleger! Hr. kommissær! Den 15. juni stemte et meget stort flertal i Parlamentets Miljø-, Fødevare- og Folkesundhedsudvalg om at afvise EU-Kommissionens anmodning om at få godkendt sundhedsanprisninger om koffein. Den beslutning håber vi, det samlede Parlament vil bakke op om, når vi stemmer i morgen. De fleste af os kender godt til, at en kop kaffe eller to kan kvikke os op for en stund, og mange af os kan næsten ikke undvære den effekt af kaffen om morgenen. Men vores indsigelse handler ikke om, hvorvidt de foreslåede sundhedsanprisninger er videnskabeligt korrekt eller ej. Det handler heller ikke om, hvorvidt koffein er opbyggende eller ej. Vores indsigelse imod Kommissionens ønske om at autorisere de fire koffeinsundhedsanprisninger handler helt grundlæggende om, at vi ønsker at beskytte vores børn og unge. For at kunne få de foreslåede sundhedsanprisninger på et produkt skal der en relativ stor mængde koffein til, og foruden kaffe, er det stort set kun energidrikke, der indeholder tilstrækkelige mængder af koffein til at kunne bruge sundhedsanprisningen. Derfor er dette her reelt et spørgsmål om at give tilladelse til sundhedsanprisninger på energidrikke. Der er to årsager til, at vi ikke vil være med til det: Den ene er, at energidrikke indeholder store mængder sukker. Den anden er, at disse energidrikke primært indtages af teenagere. Energidrikke indeholder helt op til 27 gram sukker pr. dåse, hvilket er meget mere end WHO’s anbefalede daglige indtag af sukker. Vi ønsker ikke, det skal være muligt at sætte sundhedsanprisninger på produkter, der indeholder så meget sukker. Desuden er det sådan, at det i stor stil er unge mennesker, ja endda børn under 12 år, der drikker disse energidrikke, og det på trods af, at vi er fuldt klar over, at energidrikke ikke anbefales til børn eller til unge eller til gravide. Men det står med meget lille tekst på bagsiden. Desuden viser undersøgelser af, hvem der drikker disse energidrikke, da også, at det i stor stil er børn og unge. Produkter med så store mængder sukker og produkter, der samtidig i så stor stil indtages af børn og unge, skal ikke kunne påføres nogen form for sundhedsanprisning. Jeg vil godt understrege, at Miljøudvalget ikke foreslår et forbud mod energidrikke. Men vi ønsker altså ikke at være med til at gøre et usundt produkt mere sundt på grund af en sundhedsanprisning! En sundhedsanprisning vil vildlede vores børn og unge til at tro, at energidrikke er et mere sundt valg, end de er. Miljøudvalgets afvisning er baseret på basisforordning (EU) nr. 1924/2006 om sundhedsanprisninger, hvoraf det klart fremgår, at sundhedsanprisninger ikke skal kunne bidrage til et overdrevet forbrug af en fødevare, og at de ikke må sættes på produkter, der er målrettet børn og unge. Selv om energidrikke principielt ikke er målrettet børn og unge, så indtages de reelt af børn og unge. Desuden er hensigten med sundhedsanprisninger selvfølgelig at øge salget af drikken, og dermed vil det føre til et øget indtag af sukker. Altså vil en sundhedsanprisning på energidrikke gå direkte imod artikel 3 i loven om sundhedsanprisninger. Det er det, vi siger nej tak til! Desuden forslår Miljøudvalget, at vi opfordrer medlemslandene til at se nærmere på, hvordan salget og markedsføringen af energidrikke foregår. Der er vist behov for opstramninger! Jeg vil gerne sige tak til mine kolleger i Miljøudvalget for så entydigt at bakke op om afvisningen af de fire konkrete sundhedsanprisninger. Vi har dog ikke kun drøftet dem. Vi har også drøftet ernæringsprofiler. Det punkt er vi ikke enige om i udvalget. Men jeg vil godt sige, at havde EU-Kommissionen overholdt lovgivningen og fremsat ernæringsprofiler, så havde vi ikke behøvet at afvise disse sundhedsanprisninger. Så havde det givet sig selv! Så ville energidrikke have været i en kategori, der på grund af sit høje sukkerindhold ikke havde fået lov til at bruge sundhedsanprisninger. Og med rette! Jeg ved godt, der er mange, der er bekymret over ernæringsprofilerne. Mange tror, at de er ensbetydende med trafiklys på fødevarer. Det er ikke tilfældet! Ernæringsprofiler er retningslinjer, som skal bruges til at finde ud af, på hvilke produkter man tillader sundhedsanprisninger. Kære kommissær, kom nu med de ernæringsprofiler. Vi har brug for dem! Men uagtet det er det dejligt at se, at et stort flertal i Miljøudvalget bakker op. Vi står sammen, når det handler om at beskytte vores børn og unge. Vi vil ikke have, at vores børn og unge bliver vildledt, når det drejer sig om mad og drikkevarer."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph