Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-644-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.35.3-644-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este unul dintre principalii actori internaționali care militează în mod constant pentru protecția biodiversității în lume. În acest context, Uniunea a devenit parte a mai multor convenții internaționale care interzic vânătoarea și pescuitul speciilor amenințate cu dispariția. Printre acestea se numără acordul Comisiei internaționale pentru vânătoarea de balene (IWC), care a declarat un moratoriu pentru interzicerea capturilor de balene în scopuri comerciale încă din 1986. De asemenea, UE respectă hotărârea Curții Internaționale de Justiție din martie 2014 privind interzicerea vânătorii de balene în Antarctica. În aceste condiții, reluarea de către Japonia a vânătorii de balene în zona oceanică a Antarcticii, în cadrul programului științific de cercetare a balenelor (NEWREP-A), reprezintă o încălcare flagrantă a convențiilor internaționale. Asumarea activității științifice este, de fapt, un fals paravan pentru exploatarea în scopuri comerciale a capturilor de balene de către Japonia, care a mai recurs la această practică în ultimii zece ani, soldată cu uciderea a 20 000 de balene. Întrucât acțiunile statului japonez reprezintă o amenințare la adresa unei specii pe cale de dispariție, Parlamentul European trebuie să condamne ferm aceste acțiuni și să ceară, în numele UE, încetarea imediată a acestui veritabil masacru. Susțin adoptarea neîntârziată a acestei rezoluții."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph