Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-611-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.34.3-611-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Comisia Europeană este instituția Uniunii care pune în aplicare politicile, programele și proiectele stabilite în cadrul forurilor decizionale comunitare. Parlamentul conferă acestor politici gradul de democrație al reprezentativității sale, contribuind la stabilirea priorităților. Pentru anul 2017, în urma activității susținute a comisiilor de specialitate, au fost stabilite o serie de priorități care iau în calcul evenimentele recente care au efect sau impact indirect asupra Uniunii. Printre acestea se numără îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor europeni, consolidarea redresării economice și a competitivității pe termen lung, crearea de locuri de muncă și generarea prosperității, răspunsul la schimbările climatice și asigurarea securității energetice, un răspuns coerent la afluența crescândă de refugiați, răspunsul la preocupările cetățenilor legate de securitate, o agendă ambițioasă de acțiune externă la nivel global și în vecinătate, politici de impozitare adecvate pentru resurse adecvate, consolidarea bugetului comunitar și a instrumentelor financiare, finalizarea uniunii economice și monetare, consolidarea drepturilor fundamentale și a democrației. Fără îndoială, toate domeniile gestionate prin intermediul bugetului UE trebuie să reprezinte priorități pentru Comisie, însă ierarhizarea lor și gestionarea integrată constituie primul pas în direcția realizării graduale, în măsura posibilității. Susțin actuala rezoluție a Parlamentului în speranța unui an 2017 mai bun."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph