Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-573-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.33.3-573-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În urma crizei financiare și economice din 2008, Uniunea Europeană a întreprins o serie de măsuri menite să evite astfel de crize pe viitor și care vin în sprijinul dezvoltării și consolidării statelor membre. Un astfel de instrument sunt fondurile structurale și de investiții ale UE (ESI), care contribuie la strategia de creștere economică a Uniunii. Activitățile finanțate prin intermediul acestor fonduri se întrepătrund cu cele finanțate prin intermediul altor programe ale Uniunii Europene, cum ar fi Orizont 2020, Galileo / Copernic, Fondul european pentru investiții strategice (EFSI) și fondurile europene pentru inovare. Comisia a adoptat în decembrie 2015 o comunicare prin care sprijină sinergia dintre politica de coeziune și celelalte instrumente financiare, însă nu a precizat modul concret în care se realizează acest lucru. Rezoluția de față urmărește clarificarea acestui tip de proceduri, în vederea eficientizării utilizării fondurilor europene. Din acest motiv, îmi exprim susținerea pentru rezoluție."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph