Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-545-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.32.3-545-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podporuji tuto zprávu o daňových rozhodnutích a jsem zastáncem toho, aby Komise do konce roku 2016 předložila návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob spolu s vhodným a spravedlivým distribučním klíčem. Jsem přesvědčen, že klíčem by mělo být ucelené řešení na odstranění škodlivé daňové praktiky v Unii, zajištění jasnosti a jednoduchosti pro podniky a usnadnění přeshraniční hospodářské činnosti v rámci Unie. Osobně jsem pak zastáncem toho, aby skupina pro kodex chování vydávala veřejně přístupnou výroční zprávu, která bude ukazovat a popisovat nejškodlivější daňové praktiky."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph