Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-540-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.32.3-540-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Parlamentul European este forumul reprezentativ al cetățenilor europeni. În această calitate, Parlamentul a întreprins o anchetă substanțială, în urma scandalurilor „Panama Papers” și „LuxLeaks”, pentru a determina nivelul la care se situează evaziunea fiscală în cadrul Uniunii, inclusiv modul în care o parte din veniturile contribuabililor europeni ajung în „paradisurile fiscale” din întreaga lume. În acest sens, în 2015, a fost creată Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE), al cărei mandat a fost prelungit prin înființarea Comisiei speciale TAXE 2. În urma activității ultimei comisii a rezultat raportul de față, care conține concluziile la care s-a ajuns în legătură cu o serie de chestiuni mai puțin abordate de prima comisie, cum ar fi paradisurile fiscale, rolul intermediarilor, consultanții fiscali și bancari, protecția avertizorilor, măsurile fiscale dăunătoare, brevetele de invenții etc. De asemenea, au fost abordate probleme care privesc publicarea registrelor de beneficiari efectivi ai întreprinderilor, impozitul cu reținere la sursă, jurisdicțiile necooperante, publicarea unor rapoarte de țară, reforma codului de conduită, creșterea transparenței și publicarea unei liste negre a paradisurilor fiscale. Cred că este un document foarte util pentru combaterea evaziunii fiscale și susțin adoptarea sa."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph