Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-498-937"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Cadrul financiar multianual (CFM) permite Uniunii Europene o planificare necesară în vederea realizării politicilor, programelor și proiectelor sale pe o perioadă de șapte ani. Actualul CFM (2014-2020) a fost adoptat în 2013 și nu a inclus o serie de provocări cu care Uniunea se confruntă în prezent și care nu au fost prevăzute inițial. De aceea, e nevoie de o revizuire la jumătatea perioadei respective, rezultată din negocierea instituțională la nivel european, conform Tratatului de la Lisabona. Actualul raport exprimă poziția Parlamentului privind revizuirea CFM, în urma consultării a 14 comisii de specialitate. În consecință, revizuirea este menită să țină cont de criza refugiaților și a migrației, nivelul redus al investițiilor, nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor, necesitatea consolidării securității interne, crizele din sectorul agricol, problemele de mediu, coeziunea economică, socială și teritorială, creșterea presiunii asupra politicilor de dezvoltare și de vecinătate, integrarea perspectivei de gen şi restanțele la plăți. În acest sens, se recomandă aplicarea mecanismelor de flexibilitate, în condițiile garantării dreptului fundamental al UE, utilizarea veniturilor extraordinare, susținerea măsurilor subsecvente acordurilor internaționale privind schimbările climatice, reforma sistemului de resurse proprii, unitatea bugetului și implicarea mai mare a Parlamentului în luarea deciziilor. Susțin adoptarea acestui document important."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.31.3-498-937"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph