Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-464-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.30.3-464-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este una dintre entitățile importante ale Uniunii în vederea supravegherii bunei conduite financiare la nivelul instituțiilor europene. În acest sens, asigurarea independenței secretariatului Comitetului de supraveghere a OLAF este decisivă pentru buna funcționare a entității, la fel ca și eficiența funcționării Comitetului de supraveghere. În ultima perioadă au existat probleme în ceea ce privește coerența relației dintre OLAF și Comitetul de supraveghere (SC), astfel că se impunea schimbarea situației. Propunerea rezultată în urma consultărilor dintre Comisie, Consiliu și Parlament include clarificarea chestiunilor respective prin asigurarea secretariatului SC direct de către Comisie și nu de către OLAF, cu modificările bugetare care se impun. În același timp, atribuțiile responsabilului cu protecția datelor (DPO) din cadrul OLAF vor continua să includă activitățile de prelucrare a datelor de către secretariat, iar în cazul personalului secretariatului, se vor aplica în continuare aceleași reguli de confidențialitate ca și în trecut. Consider că este vorba despre modificări necesare pentru buna funcționare a OLAF și pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Din aceste motive, susțin adoptarea raportului în formula sa actuală."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph