Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-430-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.29.3-430-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Activitatea de pescuit este reglementată de norme precise la nivelul Uniunii Europene, care conferă consistență politicii comunitare în acest domeniu. Un element important în acest sens este asigurarea securității și siguranței maritime, care implică în mod special salvarea pe mare, controlul frontierelor, controlul vamal și protecția mediului. Din păcate, existența unei mari fragmentări între diversele autorități naționale specializate în domeniul maritim face imposibilă o politică cu o minimă coerență la nivel european. În vederea consolidării cooperării și interoperabilității între instituțiile naționale, Comisia a venit cu propunerea revizuirii competenței Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) pentru a include cooperarea în materie de atribuții în domeniul pazei de coastă. Cooperarea va include, prin intermediul unei acțiuni coordonate împreună cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și Paza Europeană de Frontieră și de Coastă (EBCG), schimburi sistematice de informații relevante, furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare, acțiuni de conștientizare a problemelor legate de securitatea și siguranța maritimă, salvarea pe mare, controlul pescuitului și al frontierelor, respectiv realizarea de operațiuni multidimensionale. Coordonarea resurselor celor trei entități va fi benefică pentru o acțiune cât mai eficientă în domeniul siguranței maritime, inclusiv pentru realizarea în condiții corespunzătoare a activității de pescuit. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph