Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-397-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.28.3-397-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Activitatea maritimă a Uniunii Europene reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale transporturilor la nivelul continentului nostru. Din acest motiv, asigurarea securității și siguranței în acest domeniu este una dintre priorităţile instituțiilor europene. În acest sens, Comisia a propus un pachet legislativ care presupune consolidarea protecției frontierelor maritime externe ale Uniunii, prin înființarea Pazei Europene de Frontieră și de Coastă (EBCG), a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și prin revizuirea rolului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului (EFCA). Propunerea vizează cooperarea celor trei entități cu autoritățile naționale similare ale statelor membre, prin schimbul de informații în domeniul maritim, servicii de supraveghere și comunicare bazate pe ultimele tehnologii informaționale, inclusiv GPS, elaborarea unor ghiduri de bune practici și recomandări, susținerea instruirii și schimburilor de experiență ale personalului specializat de la nivel național, punerea în comun a capacităților de planificare și implementare. Consider că este vorba despre un document esențial în acest domeniu și susțin propunerea Comisiei, precum și raportul în varianta propusă de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph