Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-360-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Intensificarea fenomenului migrației către țările membre ale Uniunii Europene a ridicat o serie de probleme în privința gestionării frontierelor externe și interne ale Uniunii. O serie de state membre au reclamat necesitatea suspendării temporare a prevederilor Acordului Schengen pe motivul asigurării securității lor interne, ca urmare a permeabilității frontierelor externe ale UE. Gestiunea frontierei externe este asigurată în prezent de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex), însă, în condițiile actuale, asigurarea securității frontierelor maritime ale Uniunii impune realizarea unui nou cadru mai eficient. Înființarea Pazei Europene de Frontieră și de Coastă (EBCG), cu ajutorul autorităților similare ale statelor membre, ar pune în aplicare conceptul de gestionare europeană integrată a frontierelor, acționând ca un mecanism preventiv pentru evitarea controlului ineficace la frontiera externă, prin desfășurarea de ofițeri de legătură în statele membre, în urma înființării unei rezerve de 1  500 de polițiști de frontieră, și prin instituirea unui rol mai important al agenției în domeniul returnării și o cooperare mai intensă cu țările terțe. Acest efort la nivel european nu va putea fi realizat însă fără angajamentul politic al tuturor statelor membre și în lipsa alocării unor resurse adecvate de la bugetul comunitar. Susțin actualul raport."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.27.3-360-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph