Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-311-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.26.3-311-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Respectarea drepturilor consumatorilor europeni este una dintre prioritățile de care instituțiile europene trebuie să țină seama. În aceste condiții, este foarte important ca etichetele produselor oferite pe piață în statele membre să respecte anumite reglementări stabilite la nivel european. Una dintre aceste reglementări se referă la etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică. Încă din 2010 există o directivă a Comisiei legată de acest aspect, însă aceasta a fost depășită de progresele tehnologice realizate în ultimii ani și are nevoie de o revizuire. Ceea ce este esențial este oferirea către cetățeni a unor informații despre impactul produsului asupra mediului și ciclul de viață al acestuia. Clasele energetice definite în prezent pe scara de la A la G au nevoie de o redefinire pentru a ține cont de inovațiile din domeniu. Acest lucru nu va fi însă posibil decât în urma unei perioade mai lungi de reconversie, de cel puțin 5 ani. În urma procesului respectiv va putea fi dezvoltată și o nouă bază de date a produselor existente pe piața europeană, capabilă să rivalizeze cu bazele de date care există deja în alte părți ale lumii. Cred că este vorba despre o revizuire necesară, de aceea susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph