Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-271-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.25.3-271-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Securitatea statelor membre este o prerogativă care a rămas apanajul instituțiilor naționale, însă coordonarea strategiilor se poate realiza și la nivel european. O componentă esențială a securității europene este, în prezent, asigurarea unui nivel sporit de siguranță în domeniul cibernetic. În urma unor negocieri îndelungate la nivel instituțional, Comisia a ajuns la o formulă optimă de directivă pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune. Acest document este prima măsură legislativă privind securitatea cibernetică la nivelul întregii UE, având menirea de a consolida securitatea în mediul online european și cooperarea între statele membre și instituţiile europene în acest domeniu, pentru a depăși actuala abordare fragmentară. Adoptarea acestei directive va sprijini reglementarea spațiului informațional conform unor standarde și mecanisme comune. Este vorba despre un progres semnificativ în acest domeniu foarte vulnerabil și care are nevoie urgentă de securizare, în beneficiul cetățenilor, consumatorilor și agenților economici europeni. Consider că este vorba de un pas important înainte și susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph