Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-232-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.24.3-232-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Bugetul Uniunii Europene este principalul instrument prin intermediul căruia instituțiile europene își pun în aplicare politicile în diversele domenii de activitate. El este conceput pentru a asigura buna funcționare a Uniunii și a programelor sale de dezvoltare, pe baza experienței anterioare și a prognozelor realizate de entitățile comunitare specializate. În cazul bugetului Uniunii alocat pentru anul 2015, s-a înregistrat un excedent bugetar de 1 349 milioane euro, ceea ce va contribui la reducerea contribuției statelor membre la bugetul comunitar. Acest lucru va veni în sprijinul respectării angajamentelor luate de statele membre în privința crizei refugiaților, a crizei siriene și a sprijinului pentru statele africane. Raportul propune utilizarea excedentului provenit din subutilizarea creditelor sau din amenzile aplicate societăților pentru încălcarea legislației privind concurența pentru a acoperi deficitele rezultate din creditele de plată. Consider că orice excedent bugetar al Uniunii trebuie redirecționat către programe care au în prim-plan interesele cetățenilor europeni și bunăstarea lor. În consecință, susțin adoptarea acestui document."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph