Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-194-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.23.3-194-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană a făcut în ultimii ani o prioritate din relația sa cu țările partenere în cadrul Politicii Europene de Vecinătate și al Parteneriatului estic. Una dintre aceste țări este Azerbaidjanul, care reprezintă unul dintre partenerii-cheie ai Uniunii în regiunea Caucazului de Sud, în special în domeniul securității energetice. În ultimul deceniu, această țară a înregistrat o dezvoltare economică spectaculoasă, dispunând de rezerve însemnate de petrol și gaze naturale. În acest context, adâncirea cooperării Uniunii cu Azerbaidjanul ar putea contribui la realizarea de investiții mixte în domenii de interes comun, inclusiv în state terțe. Încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre cele două părți ar permite Azerbaidjanului să participe la o serie de programe ale Uniunii, ceea ce ar fi benefic pentru realizarea obiectivelor UE. În același timp, semnarea acestui protocol ar putea constitui un prim pas în vederea eliminării dificultăților cu care se confruntă organizațiile și actorii societății civile independente din Azerbaidjan, a preeminenței legii, a respectării drepturilor omului, a integrității teritoriale și a democrației în acest stat partener-cheie al UE în regiunea respectivă. În aceste condiții, susțin adoptarea recomandării actuale, care este un pas important către realizarea parteneriatului strategic necesar dintre UE și Azerbaidjan."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph