Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-06-Speech-3-107-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160706.5.3-107-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vsi si prizadevamo za konstruktivni dialog in rešitve. Resolucija, ki jo moramo sprejeti jutri, je najboljši možni kompromis. Potrebujemo, kot ste rekli, zelo jasne prioritete. Imamo izjemne izzive za gospodarstvo, ključna so delovna mesta, gospodarska rast. Ključna je tudi oživitev zaupanja. Nujno moramo danes pridobiti srca naših državljanov. Zato potrebujemo dobro socialno varnost. Ustaviti moramo trend, ki vodi v zelo nevarno izolacijo in zapiranje meja. In nacionalne vlade morajo prevzeti odgovornost za vso Evropo. Zagotoviti moramo varnost ljudem in se boriti proti grožnjam nacionalistične in nevarne skrajno desne retorike. ne pomeni nič dobrega za prihodnost, ampak veseli me, da večina Evropejcev danes ne bi sledila temu zgledu. Slovenci so v zadnji raziskavi dejali, da je 14 let članstva pozitivno vplivalo na našo državo. In želim, da to prepričanje z dobrimi zavezami le še okrepimo."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph