Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-640-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.24.2-640-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Koleżanki i Koledzy! Popieram powstanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, bo jestem za racjonalnymi decyzjami. W takich sferach, jak walka z terroryzmem, ochrona granic zewnętrznych, możemy posuwać naszą integrację, tym bardziej że Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna nie ma zastępować wysiłku suwerennych państw, a je wspomagać. I rzeczywiście apeluję do Komisji Europejskiej o to, żeby ten duch kooperacji, duch wzajemnego zaufania płynął także ze strony Komisji Europejskiej, bo wtedy będziemy mieć pozytywny efekt. Doktrynerstwo jest czymś, co przeszkadza w planowaniu dobrej polityki. Ja zupełnie nie podzielam tych głosów ze strony lewicy, lewej strony Parlamentu Europejskiego, które powiadają: „nie przywiązujmy wagi do ochrony granic zewnętrznych, otwórzmy szeroko drzwi dla imigracji”. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: tylko Europa, która będzie bezpieczna, może być rzeczywiście solidarna. Jeśli Europa nie będzie zdolna do bezpieczeństwa, nie będzie mogła okazywać solidarności."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph