Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-500-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.22.2-500-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Zawsze mamy tak, że wieloletnie ramy finansowe i debata o nich to debata o kondycji finansów europejskich, o kondycji Europy od strony ekonomicznej. Jak wypada ta kondycja? Nie najlepiej. Wiemy, że jest ciężko, ale też nie najgorzej. W imieniu komisji chcę podkreślić konieczność dbania o gwarancje finansowe dla takich programów, jak Kreatywna Europa, Erasmus+, Europa dla obywateli, ale także niedopuszczanie do tego, aby były zaległości w płatnościach. Dodam jeszcze jeden element, który teraz jest poważny. Trzeba zadbać o to, aby te działania Europy, które są najistotniejsze, były dobrze promowane, aby wspierać programy informacyjne i aby –. krótko mówiąc – fałszywe kampanie, takie jak Brexit, nie miały racji bytu. Musimy zadbać o promowanie naszego wysiłku, naszych instytucji, i na to środków nie może zabraknąć, bo inne koszty będą wielokrotnie większe."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph