Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-473-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.18.2-473-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Traficul de ființe umane este una dintre practicile cele mai abominabile care persistă încă în lumea contemporană. Din păcate, există un nivel important de fonduri implicate în acest domeniu și care pătrund apoi în sistemul financiar internațional și în economia globală. În ciuda măsurilor luate de statele lumii, acest tip de trafic reușește să aibă un caracter preponderent transfrontalier, afectând o mare parte din țările în curs de dezvoltare. În același timp, traficul de ființe umane implică și o serie de migranți care încearcă să se îndrepte către țările dezvoltate, dar care sunt exploatați de traficanți. În aceste condiții, Uniunea Europeană are datoria de a acționa pentru a consolida cooperarea internațională, în vederea combaterii acestui fenomen de crimă organizată și pentru a proteja victimele rezultate din acest proces. Actualul raport identifică problemele din acest domeniu și consideră că politica UE dedicată combaterii traficului de persoane trebuie să fie o parte integrantă a politicii externe a Uniunii. Doar în acest fel, Uniunea poate dobândi credibilitatea necesară la nivel mondial, în calitate de actor relevant în stoparea acestui tip de fenomene. Susțin adoptarea acestui document important pentru viitor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph