Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-428-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.17.2-428-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Rozhodl jsem se tuto zprávu podpořit, neboť si uvědomuji, že účinná, komplexní a na budoucnost orientovaná obchodní a investiční strategie má pro Evropskou unii zásadní význam. Současně jsem si vědom obav, které občané mají. Mnoho evropských občanů si spojuje globalizaci se ztrátou pracovních míst. Jsem proto přesvědčen, že obchodní politika ve 21. století musí reagovat na obavy občanů. Potřebujeme proto větší transparentnost, zapojení a odpovědnost ve vztahu ke všem zúčastněným stranám. S ohledem na to, že se globální obchodní prostředí velmi rychle mění, měla by se podle mne obchodní strategie pravidelně aktualizovat a Komise by měla podávat podrobnou výroční zpráva o jejím provádění s cílem umožnit kontrolu evropským občanům."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph