Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-423-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.17.2-423-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană este una dintre principalele promotoare ale comerțului liber la nivel mondial. În același timp, însă, instituțiile europene sunt principalele garante ale intereselor cetățenilor europeni. Atunci când acestea din urmă sunt amenințate de activitățile comerciale de la nivel internațional, este rolul Uniunii să propună reglementări multilaterale echitabile pentru a permite un comerț liber în interesul cetățenilor săi. Raportul de față încearcă să propună o nouă abordare a activităților comerciale la nivelul Uniunii, ca reacție la comunicarea Comisiei din noiembrie 2015, intitulată „Comerțul pentru toți”. Principalele propuneri vizează mai multă transparență, angajament și responsabilitate față de părțile implicate, conceperea acordurilor comerciale pentru a consolida dezvoltarea drepturilor omului, a standardelor sociale și de muncă, a egalității de gen și a protecției mediului la nivel mondial. În același timp, trebuie acordată o mai mare atenție intereselor IMM-urilor în vederea dezvoltării unei politici juste de reindustrializare și a sectoarelor agricole sensibile și trebuie combătută migrația ilegală, precum și munca forțată și formele moderne de sclavie. Politica Uniunii în domeniul comercial trebuie, de asemenea, corelată mai strâns cu politica de dezvoltare. Este vorba de un document important, care va contribui la creșterea echității politicilor comerciale ale Uniunii, de aceea susțin adoptarea sa."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph