Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-329-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.15.2-329-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Criza refugiaților constituie în acest moment una dintre principalele provocări la adresa structurilor Uniunii Europene. Diversele abordări ale statelor membre au dus la agravarea crizei din cauza tendințelor discriminatorii și protecționiste. În schimb, la nivel european, această criză ar putea constitui o nouă oportunitate pentru dezvoltarea UE în toate domeniile, dacă accentul abordărilor este mutat dinspre tentația defensivă a statelor membre către o abordare incluzivă. Această nouă abordare are în vedere adoptarea unor politici integraționiste pe piața muncii din cadrul Uniunii, în vederea sprijinirii canalelor legale ale migrației și pentru asigurarea respectului drepturilor fundamentale și a nediscriminării. În același timp, trebuie garantat accesul la educație și instruire, locuințe, asistență medicală, protecție socială, recunoașterea calificărilor și reunificarea familiilor. De asemenea, este nevoie de accelerarea procesării aplicațiilor pentru protecție internațională, în special în privința grupurilor vulnerabile (femei, copii, persoane cu dizabilități), dar și a persoanelor înalt calificate și trebuie combătută munca la negru și exploatarea, inclusiv cu ajutorul societății civile. Atitudinea ostilă a societății față de refugiați nu servește nimănui și de aceea ar trebui abandonate și condamnate ferm formele populiste de exploatare a fricilor cetățenilor statelor membre. Documentul de față reprezintă o abordare corectă a problemei și are susținerea mea."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph