Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-278-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.14.2-278-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Reducerea emisiilor poluante este unul dintre dezideratele esențiale ale Uniunii Europene în ceea ce privește politica sa de mediu. O parte însemnată a acestor emisii provine de la motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. În această categorie sunt incluse echipamentele de construcții, vasele fluviale, trenurile, drujbele și generatoarele de electricitate. În vederea atingerii țintelor UE privind calitatea aerului, este nevoie de respectarea unor anumite limite la nivelul statelor membre. Propunerea Comisiei în acest sens vizează introducerea unor noi limite ale emisiilor, care să reflecte progresul tehnologic, extinderea obiectivelor în direcția armonizării piețelor interne și internaționale, simplificarea procedurilor administrative și supravegherea piețelor, precum și perioade de tranziție pentru a permite producătorilor de astfel de motoare să-și adapteze modelele la noile cerințe. Perioadele de tranziție vizează în special limitele emisiilor vaselor fluviale și obligația de a înlocui flotele de transport în zonele urbane; de aceea au fost stabilite limite generoase de timp, care ajung și la 20 de ani. Consider că este vorba despre reglementări necesare, care țin cont de progresele realizate în domeniul limitării poluării rutiere și care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor europeni. Din acest motiv, susțin actualul raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph