Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-232-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.13.2-232-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Relațiile Uniunii Europene cu țările Americii Latine au cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, ceea ce a permis dezvoltarea colaborării în domeniile economic, cultural și politic cu această importantă regiune a lumii. În acest context, UE a încheiat acorduri de exonerare privind obligația de a deține vize de scurtă ședere pentru cetățenii majorității statelor respective. Peru este unul dintre puținele state care nu încheiaseră un astfel de acord până în luna martie a acestui an, când Comisia a semnat documentul respectiv, urmând ca Parlamentul să ratifice acest pas. Semnarea acordului a fost facilitată de progresele remarcabile înregistrate de Peru în ultimii ani în domeniul respectării valorilor democrației, bunei guvernări, drepturilor omului și statului de drept, dar și de creșterea economică puternică și de consolidarea turismului în calitate de cel de-al doilea sector economic al țării. De asemenea, faptul că UE este cel de-al treilea partener comercial și cel mai mare investitor din Peru, precum și prima destinație a exporturilor acestei țări, reprezintă argumente în plus pentru aprofundarea relației bilaterale. Ratificarea acordului va permite dezvoltarea cooperării în domenii sensibile, cum ar fi lupta împotriva criminalității organizate, a traficului de droguri și a traficului de ființe umane. Susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph