Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-154-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.3.2-154-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Šiandien stovyklos atstovai kalba apie daromą spaudimą, apie neva ignoruojamą Britanijos piliečių valią. Nieko panašaus nėra ir būti negali šiame Parlamente. Akivaizdu kita – Britanijos politiniai lyderiai patiria tokį spaudimą iš savo piliečių, pabrėžiu – iš Britanijos piliečių, kad nė vienas lyderis nedrįsta prisiimti atsakomybės už referendumo rezultatus ir pradėti derybų. Britanijos Parlamente nebeliko daugumos, kuri įteisintų referendumo rezultatus ir suteiktų vyriausybei mandatą kreiptis į Europos Sąjungą dėl Sutarties 50 straipsnio aktyvavimo. Esu įsitikinusi, kad dėl Britanijos sprendimo mes neišsiskirstysime į nacionalinius narvelius. Patriotizmo šūkiais padabintas nacionalizmas, Europos Sąjungos griovimas iš vidaus ir yra nacionalizmas, kurio pamokas Europa jau yra išmokusi. Geriausias sprendimas ir geriausias mūsų atsakas yra stipri ir vieninga Europos Sąjunga."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph