Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-05-Speech-2-119-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160705.3.2-119-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Esmu pārsteigts par vairāku Eiropas Savienības līderu lielo rūpi par demokrātiju Apvienotajā Karalistē. Lūk, steidzami jāīsteno un jāuzsāk 50. pantā paredzētās sarunas. Kur šie līderi bija, kad Francija nobalsoja pret Eiropas Savienības Konstitucionālo līgumu, kuru jau daudzas valstis tajā laikā bija ratificējušas? Neviens tad neteica, ka mēs turpināsim celt jauno Eiropu, bet Francija un Nīderlande var iet ārā. Kāpēc tagad ir citādi? Tāpēc, ka ir nepārprotama vēlme sadalīt, piemēram, Sitijas finanšu pīrāgu par labu Parīzei vai citām pilsētām Lamanša otrā pusē un, citiem vārdiem, paņemt no pakritušā visu vērtīgāko un ātri. Par to liecina pat cīņa par komisāra Dž. Hila portfeļa sadalīšanu Eiropas Komisijā, kas neliecina par Kopienas pieeju. Un tie kreisā flanga politiķi, kas tagad rosina visas Eiropas referendumu, kurš ar zemu dalību radīs problēmas dalībvalsts konstitūcijām, ar vienu mērķi — lai iegūtu patiesu Eiropas valdību, tā vietā viņi saņems sabrukušu, sadrumstalotu Eiropas Savienību. Nedariet to!"@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph