Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-07-04-Speech-1-235-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160704.19.1-235-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nu avem cum, nu s-a făcut niciodată această chestiune și noi dăm cuvântul în ordinea grupurilor politice. A vorbit cineva de la PPE, a vorbit cineva de la S&D, a vorbit cineva de la ECR. Continuăm în felul acesta, după care vine din nou rândul Grupului PPE ș.a.m.d. Dumneavoastră sunteți, cred, al șaptelea sau al optulea vorbitor din rândul PPE. Mai sunt intervenții. De aceea, îmi pare foarte rău, e o chestiune pur tehnică."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph