Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-244-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.37.2-244-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană a întreprins în ultimele trei decenii un amplu proces de combatere a gazelor cu efecte de seră, în vederea încetinirii încălzirii globale. Astfel, în perioada 1990-2014, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 23%, în timp ce PIB UE a crescut cu 46%. Până în 2020, obiectivele asumate la nivelul UE presupun reducerea cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon, creșterea la 20% a ponderii energiilor regenerabile din totalul energiei consumate și creșterea cu 20% a eficienței energetice. Totuși, în momentul de față, estimarea Comisiei este că se va ajunge la un nivel al eficienței energetice de doar 17,6%, ceea ce periclitează în mod serios atingerea obiectivului de 40% stabilit pentru 2030. Cauzele acestei situații includ birocrația în raportarea din domeniul energiei, nivelurile ridicate ale prețurilor energiei pentru IMM și gospodării și prevederile speciale de la nivel național. În aceste condiții, este nevoie de o clarificare a cadrului european în domeniul eficienței energetice, dar și de o serie de măsuri menite să impulsioneze înlocuirea energiilor poluate cu energii regenerabile la nivelul statelor membre, în afara cadrului deja creat de certificatele ETS. În consecință, susțin actuala formă a raportului de față."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph