Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-225-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.36.2-225-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Încălzirea globală a adus în prim plan necesitatea dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile. Uniunea Europeană și țările membre au sprijinit în mod formal acest proces în ultimele decenii, devenind principalele promotoare ale energiilor regenerabile la nivel mondial. Cu toate acestea, tranziția către modelul de producție durabilă de energie implică un efort important de reglementare, în special la nivel social, de mediu și de competitivitate. Începutul a fost făcut prin adoptarea Directivei 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile, care contribuit la dezvoltarea și diversificarea acestui sector la nivel european. Este, însă, nevoie de un impuls politic mai ambițios pentru atingerea obiectivelor stabilite în orizontul anului 2020 și al perioadei următoare. Este nevoie, în prezent, de reglementarea utilizării biocarburanților în transporturi, pentru a evita un impact negativ asupra industriei alimentare, de un cadru stabil de investiții, de crearea de noi locuri de muncă de calitate în domeniu și de menținerea unor obiective obligatorii la nivel național. Fără acestea din urmă, va fi imposibil să înregistrăm progresele necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru orizontul anului 2030. De aceea, susțin adoptarea formei actuale a acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph