Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-203-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.35.2-203-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale este voluntară, dar un cadru strategic stabilește obiectivele care trebuie atinse până în 2020. Acest cadru structurează comunicarea în domeniul educației între statele membre la nivelul Uniunii Europene. În acest context, raportul pus în discuție prevede un program detaliat de lucru și obiective de referință aprobate în documentele succesive între anii 2001 și 2003. Consider că educația și formarea profesională nu ar trebui să vizeze doar satisfacerea nevoilor de pe piața muncii, ci să constituie o valoare în sine, deoarece educația are un rol important în dezvoltarea virtuților civice și etice. Din acest motiv, susțin prin votul meu recomandările enunțate în raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph