Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-186-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.34.2-186-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană acordă o importanță sporită relațiilor cu statele din Africa, în vederea sprijinirii consolidării democrației, a dezvoltării economice și a condițiilor sociale din această parte a lumii. În acest sens, a fost dezvoltată o relație foarte bună cu Republica Democratică Congo, țară afectată de conflictele militare și civile din ultimele decenii. În prezent, în partea de est a țării acționează o serie de grupuri rebele înarmate care se manifestă în mod violent prin masacrarea civililor și răpirea activiștilor umanitari, promovând epurarea pe criterii etnice, traficul ilegal de diamante, secesiunea anumitor regiuni. UE s-a implicat în mod activ în asistența umanitară pentru populația din regiune și în susținerea forțelor armate ale țării prin intermediul Misiunii ONU pentru stabilizare în RDC (MONUSCO). Totuși, eforturile desfășurate până în prezent nu au dus la remedierea situației de la fața locului. În același timp, administrația guvernamentală a întreprins o serie de măsuri reprobabile împotriva liderilor opoziției politice, de natură să discrediteze sistemul democratic în rândul populațiilor locale. Rezoluțiile de față sprijină o implicare mai mare a instituțiilor UE, în cooperare cu autoritățile din R.D. Congo, pentru soluționarea problemelor interne și pentru consolidarea democrației și a statului de drept din această țară. Susțin adoptarea acestor documente necesare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph