Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-137-909"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.31.2-137-909"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pescuitul din zona Mării Baltice asigură un aport important pentru desfășurarea acestei activități la nivelul întregii Uniunii Europene. În cadrul acestei mase de apă aproape închise, nu mai puțin de 94% din capturi privesc codul, heringul și șprotul, doar accidental pești plați și alte specii. În acest context, Comisia a considerat, încă din 2008, că este nevoie de o gestiune integrată a capturilor celor trei specii principale pentru a nu afecta dezvoltarea durabilă a ecosistemului marin respectiv. Studiile științifice din ultimii ani au demonstrat că stocurile de pește în rândul celor trei specii sunt interdependente, codul fiind prădător pentru celelalte două. În aceste condiții, Comisia a propus un regulament comun de gestionare a stocurilor respective din Marea Baltică, care include stocurile maxime permise pentru fiecare dintre cele trei specii, dar și pentru peștii plați, cum ar fi calcanul. De asemenea, documentul include o abordare multianuală, încurajează micile întreprinderi de pescuit artizanal și prevede revizuiri periodice la fiecare cinci ani pentru mai multă flexibilitate. Consider că este vorba despre un document important pentru ecosistemul marin din Marea Baltică, conform noii politici comune în domeniul pescuitului, astfel că susțin adoptarea sa."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph