Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-134-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.30.2-134-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pescuitul este una dintre activitățile economice importante ale Uniunii Europene, generatoare de locuri de muncă, de venituri și de resurse alimentare semnificative pentru statele membre. Una dintre componentele acestei activități este pescuitul de ton în regiunea Oceanului Atlantic, care asigură cantități apreciabile statelor membre implicate. În același timp, însă, UE este parte semnatară a Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), organizație regională de gestionare a pescuitului și care reglementează nivelul maxim al capturilor pentru a nu afecta biodiversitatea faunei marine din arealul respectiv. În urma studiilor științifice realizate în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că stocurile de ton roșu au înregistrat o regenerare spectaculoasă, ceea ce permite creșterea cotelor stabilite pentru UE. În aceste condiții, Comisia a propus o abordare uniformă și eficace a reglementărilor ICCAT la nivelul întregii Uniuni, incluzând măsuri tehnice de transfer și declarare a capturilor de ton roșu, utilizarea camerelor stereoscopice, obligația de debarcare în cazul depășirii cotelor. Este vorba despre o propunere constructivă, însă rolul Parlamentului European ar putea fi mai important în acest domeniu care îi privește direct pe cetățenii europeni. Din aceste motive, susțin adoptarea actualului raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph