Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-115-906"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.25.2-115-906"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Libanon valaha a Közel-Kelet Svájca volt, ahol meglehetős jómódban és nagyfokú vallási tolerancia közepette élt a lakosság. Ez az idilli állapot azonban bizonyos erőknek nem felelt meg, így az ország 1975–1990 között polgárháborúba és káoszba süllyedt. Az ősi keresztény kultúrák egykori élettere lassan kilábalóban van e nehéz időszakából, bízom benne, hogy ebben segítheti az euro-mediterrán egyezményről szóló tanácsi döntés, az EU és tagországai, valamint Libanon közötti együttműködés, az ország részvétele az uniós programokban."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph