Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-115-828"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.25.2-115-828"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu țările din bazinul Mării Mediterane. Această direcție a devenit evidentă odată cu desfășurarea revoluțiilor din cadrul așa-numitei „Primăveri arabe”, în perioada 2011-2012. Relațiile cu Libanul datează cu mult dinaintea acestor evenimente, existând o cooperare strânsă între cele două părți și o asistență constantă oferită de UE în contextul eforturilor de reconstrucție a statului libanez după deceniile de război civil. În mod natural, statul libanez a fost inclus, încă de la început, în rândul țărilor partenere din cadrul Acordului euro-mediteraneean, dar și în rândul țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate pe dimensiunea sudică de cooperare. În contextul în care relațiile dintre UE și Liban au ajuns într-o nouă etapă istorică, caracterizată de o cooperare economică și politică consolidată și de cooperarea în domeniul combaterii terorismului islamic și migrației ilegale, este momentul pentru semnarea Acordului de asociere a acestui stat la Uniunea Europeană. Documentul respectiv va determina continuarea normalizării situației interne din Liban, inclusiv reconcilierea între toate grupurile etnice și religioase, precum și accelerarea procesului de reconstrucție a țării și gestionarea adecvată a problemei refugiaților palestinieni. Consider că este o măsură necesară și susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph