Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-115-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.28.2-115-045"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În contextul luptei inițiate de Uniunea Europeană împotriva evaziunii fiscale din statele membre, instituțiile europene au întreprins măsuri de adoptare a unor acorduri de schimb automat de informații cu o serie de țări terțe, în scopul îmbunătățirii cooperării în domeniul fiscal și respectării normelor fiscale la nivel internațional. Aceste acorduri sunt menite să combată fraudele și evaziunea fiscală privind impozitarea veniturilor din economii, inclusiv prin intermediul așa-numitelor „paradisuri fiscale”. Principatul Monaco este unul dintre micile state europene considerat drept un „paradis fiscal”, unde unii cetățeni europeni obișnuiesc să își ascundă veniturile. În acest context, încă din 2004, UE a încheiat cu Monaco un acord de aplicare a unor măsuri echivalente de impozitare. Noul acord, semnat de Comisia Europeană în februarie 2016, și care va intra în vigoare din 2018, va facilita schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare deținute de rezidenții celor două părți pe teritoriul fiecăreia. Acest acord va îmbunătăți procedurile de cooperare administrativă între cele două părți, în conformitate cu standardul global al OCDE din 2014. Consider că este vorba despre o măsură salutară și susțin adoptarea acestui raport în forma sa actuală."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph