Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-23-Speech-2-086-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160623.4.2-086-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Creșterea eficienței energetice constituie un factor—cheie pentru protecția mediului, consolidarea competitivității economice, precum și în combaterea sărăciei energetice. În cazul energiei regenerabile, care, în prezent, este mai ieftină decât unele surse de energie convenționale, vorbim de noi locuri de muncă, creștere economică și dezvoltarea tehnologiei. Dacă reușim să creștem eficiența energetică, vom reuși totodată să reducem dependența noastră de importurile scumpe de energie și vom contribui la protecția mediului înconjurător. Această măsură prevede flexibilitate la nivelul ofertei și sustenabilitate, ceea ce ar aduce beneficii suplimentare Uniunii Europene, în special în construcții și transport. În acest sens, consider că statele UE trebuie să depună mai mult efort în implementarea integrală a strategiei-cadru privind clima și energia pentru anul 2020, care prevede reducerea emisiilor de CO2, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, precum și creșterea eficienței energetice. Totodată, este evident că, în contextul în care sărăcia energetică afectează în prezent peste 50 de milioane de cetățeni europeni, implementarea legislației trebuie să ia în considerare și nevoile acestui segment. Îmi exprim speranța ca și România să poată participa la acest efort comun și să atingă obiectivele enunțate de Comisie."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph