Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-09-Speech-4-238-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160609.19.4-238-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sectorul feroviar reprezintă una dintre componentele principale ale sistemului de transport la nivelul Uniunii Europene, atât în domeniul transportului de mărfuri, cât și de pasageri. La baza dezvoltării și eficienței acestui sector se află industria europeană de echipament feroviar, care asigură producerea materialului rulant și a dispozitivelor necesare (locomotive, șine, echipamente de electrificare, semnalizare și telecomunicații) pentru funcționarea adecvată a întregului domeniu pe termen lung. Din acest punct de vedere, se poate spune că sectorul respectiv are o importanță strategică pentru renașterea industrială europeană, pentru realizarea obiectivului de industrializare de 20 % al Comisiei. În acest context, este nevoie de menținerea competitivității mondiale a industriei europene de echipament feroviar, de adoptarea unei agende reînnoite la nivelul UE, dar și de investiții în dobândirea competențelor necesare, pentru susținerea IMM-urilor și pentru îmbunătățirea climatului de pe piețele europene în favoarea furnizorilor și încurajarea cererii de produse feroviare. Investițiile în proiecte feroviare, atât la nivelul UE cât și la nivel mondial, pot sprijini acest proces, însă nu pot avea loc decât în condițiile unei susțineri politice stabile pentru acest sector. Cred că industria feroviară europeană merită să fie susținută și, din acest motiv, sprijin această rezoluție."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph