Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-09-Speech-4-170-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160609.16.4-170-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Unul dintre principiile care stau la baza Uniunii Europene este libertatea de circulație a cetățenilor statelor membre. În acest sens, o componentă importantă este reprezentată de simplificarea acceptării anumitor documente emise de statele respective. Din păcate, în prezent, mai există destule obstacole în calea normalizării acestui proces important, ceea ce creează dificultăți, în special pentru cei care doresc să studieze și să lucreze într-un alt stat membru, dar și în cazul altor documente publice care privesc starea civilă, reședința, naționalitatea și cazierul judiciar. Actuala propunere de regulament preconizează scutirea de la obligația de legalizare și apostilă a documentelor respective, proceduri tradiționale în cazul documentelor oficiale transfrontaliere. De asemenea, sunt prevăzute simplificări în privința copiilor legalizate și a traducerilor autorizate, mai ales prin crearea unor formulare standard multilingve și pre-traduceri, anexate la documentele oficiale naționale. Deocamdată nu sunt incluse în regulament diplomele și certificatele de formare, certificatele de handicap, documentele privind întreprinderile. Totuși, regulamentul reprezintă un pas important înainte și va putea fi revizuit în viitor, în conformitate cu evoluția condițiilor la nivelul UE. De aceea, consider că este vorba despre un progres evident și susțin adoptarea acestui document."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph