Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-771-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Wchłonięcie Sądu do spraw Służby Publicznej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jedną z jego instytucji, jest, jak wspominano w tej debacie, wykonaniem wcześniejszych założeń. Ale chcę powiedzieć, że nawet ta bardzo krótka dyskusja, która toczy się tutaj od kilkunastu minut, przemawia za tym, by raz jeszcze zastanowić się nad sposobem wykonania tej reformy. Padły tutaj bardzo istotne argumenty krytyczne wobec tego przedsięwzięcia, tej reformy. Z wewnątrz Trybunału Sprawiedliwości – a więc sami sędziowie mają poważne wątpliwości – padła kwestia kosztów. Wreszcie wszystko to powinno być umieszczone w kontekście debaty dotyczącej efektywności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jego dostępności oraz jawności i efektywności orzeczeń. Szczerze mówiąc, po wysłuchaniu głosów kolegów z bardzo różnych formacji politycznych, przekonywałbym do tego, by raz jeszcze zastanowić się nad tą reformą, zanim podejmiemy decyzję w głosowaniu. To jest zbyt delikatna materia, żeby robić to w pośpiechu, a w tej sprawie konsensus, szeroka zgoda jest szczególnie potrzebna."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.60.3-771-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph