Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-711-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.51.3-711-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Așa-numiții perturbatori endocrini sunt substanțe chimice capabile să interfereze cu hormonii speciilor de animale și sunt considerate a fi cauza mai multor boli grave. Ele se găsesc într-o multitudine de articole de consum, produse cosmetice, pesticide și materiale plastice. În acest context, Comisia a fost obligată să găsească o cale de a distinge perturbatorii endocrini de alte produse chimice, prin stabilirea unor criterii științifice pentru identificarea acestora. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri Comisiei să-și îndeplinească obligațiile care decurg din deciziile anterioare. Este inacceptabil faptul că o instituție precum Comisia, care ar trebui să fie un gardian al tratatelor, nu depune eforturi suficiente în acest domeniu. Prin acest vot, condamn întârzierile continue în definirea unor reguli clare privind substanțele chimice și solicit Comisiei să prezinte cât mai curând criterii stricte vizând perturbatorii endocrini."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph