Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-619-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.48.3-619-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În ultima vreme, securitatea Uniunii Europene a început să fie amenințată de fenomene cu un grad mare de periculozitate, cum ar fi atacurile teroriste, războiul hibrid și crimele în masă, ce pot afecta toate statele membre. Răspunsul ar trebui să fie o nouă strategie comună și coordonată în cadrul politicii europene de securitate și apărare, care să vizeze siguranța cetățenilor europeni și protejarea normelor, intereselor și valorilor europene. Una dintre componentele acestei politici este reprezentată de capacitățile spațiale ale Uniunii, manifestate prin prezenta sateliților europeni sau ai statelor membre în spațiul cosmic. Aceștia ar putea fi folosiți pentru detectarea timpurie a posibilelor amenințări la adresa securității UE, de exemplu, pentru identificarea fluxurilor și rutelor imigranților ilegali sau a zonelor de îmbarcare, în vederea salvării de vieți. În cadrul Consiliului European din iunie 2015 dedicat problemei apărării, a fost susținută nevoia cooperării sistematice la nivel european, inclusiv prin folosirea eficientă a fondurilor și capabilităților europene existente, printre care și politica spațială a Uniunii. În acest fel, ar putea fi dezvoltate capacități importante de apărare ale UE care, dincolo de aplicația lor în domeniul militar, ar constitui instrumente importante pentru securitatea cetățenilor europeni. Susțin adoptarea acestui raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph