Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-482-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.44.3-482-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană urmărește în mod activ dezvoltarea relațiilor cu țările din Asia de Sud-Est. Una dintre aceste țări este Filipine, cu o populație de 100 de milioane de locuitori și o economie în plină expansiune. Din păcate, țara se confruntă în continuare cu o serie de probleme în ceea ce privește drepturile omului, drepturile sociale și standardele de mediu. De asemenea, există o serie de probleme de suveranitate cu țările vecine în privința granițelor maritime, precum și o dimensiune importantă a terorismului islamic în unele regiuni ale țării. Totuși, actuala propunere de încheiere a unui acord-cadru de parteneriat și cooperare este un pas important în dezvoltarea relațiilor UE cu această țară, în special în domeniul comerțului și afacerilor, dar și în vederea consolidării securității internaționale, a gestionării schimbărilor climatice și a monitorizării respectării drepturilor omului și dreptului muncii. Consider că este vorba despre un pas important în relația bilaterală și susțin această inițiativă."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph