Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-286-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.37.3-286-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană are relații foarte bune cu țările Americii Latine și promovează consolidarea acestora prin intermediul tuturor instrumentelor existente. Columbia este una dintre puținele țări ale regiunii ai căror resortisanți mai au încă nevoie de obținerea de vize de scurtă ședere. Acest lucru s-a datorat faptului că, la nivel intern, țara a fost măcinată de un lung și costisitor conflict cu gherilele FARC. În ultimii ani însă s-au înregistrat progrese importante în această privință, în special în urma adoptării Legii privind victimele și restituirea pământurilor, în 2011, și a începerii negocierilor de pace, în 2012, care s-ar putea finaliza în curând printr-un acord final. În același timp, Columbia dispune de un regim democratic competitiv și respectă drepturile omului și libertățile fundamentale, înregistrând progrese importante în asigurarea securității femeilor și copiilor împotriva conflictelor armate și în combaterea crimei organizate. Eliminarea vizelor de scurtă ședere ar constitui un impuls suplimentar în realizarea reformelor încă necesare și ar contribui la consolidarea relațiilor dintre UE și Columbia, în special în domeniul combaterii traficului de droguri și de persoane, a migrației ilegale, pentru asigurarea securității și pentru cooperarea în domeniul cultural, social și al afacerilor. Susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph