Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-257-500"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Relațiile Uniunii Europene cu țările din ACP s-au dezvoltat foarte mult în ultimul timp, mai ales în contextul Acordului de la Cotonou. În aceste condiții, relațiile UE cu Tonga s-au dezvoltat de asemenea în mod pozitiv, consolidând dialogul politic dintre cele două părți. În ultimii ani, Tonga a făcut progrese importante pe calea democratizării și respectării drepturilor omului, mai ales după desfășurarea primelor alegeri libere în 2010. De asemenea, a crescut rolul organizațiilor societății civile, ceea ce a contribuit la intensificarea dezbaterilor cu privire la abolirea pedepsei cu moartea, libertatea religioasă, combaterea violenței împotriva femeilor și egalitatea de gen. Eliminarea vizelor de scurtă ședere pentru resortisanții celor două părți ar constitui un mesaj pozitiv în lumina bunelor relații bilaterale din ultimul timp. Acest pas important ar contribui la întărirea relațiilor sociale, culturale și de afaceri între cele două părți, inclusiv la dezvoltarea sectorului turistic. Consider că această măsură este binevenită și îmi exprim susținerea pentru recomandarea de față."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.36.3-257-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph