Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-08-Speech-3-227-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160608.35.3-227-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană susține dezvoltarea țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), mai ales în urma ratificării Acordului de la Cotonou, prin care se intensifică relațiile economice și culturale cu aceste state, punându-se accentul pe chestiuni punctuale ca drepturile omului și libertățile fundamentale. În prezent, UE negociază acorduri de parteneriat economic comprehensiv cu 14 țări din zona Pacificului, prin care urmărește consolidarea cooperării, mai ales în domeniile turismului, pescuitului și resurselor marine. Printre aceste țări se numără Palau, țară insulară cu un regim și valori democratice, respectând drepturile omului, buna guvernare și statul de drept. În ultimii ani, acest stat a înregistrat progrese importante, cu precădere în combaterea traficului de ființe umane și în domeniul drepturilor femeilor și copiilor, dar și în domeniul energiilor regenerabile. În aceste condiții, semnarea prezentului Acord de exonerare a deținerii de vize de scurtă ședere (90 de zile) pentru resortisanții celor două părți reprezintă o evoluție normală, mai ales în contextul în care nu au existat evenimente negative în relația bilaterală. Acest acord le va permite cetățenilor ambelor părți să călătorească mai ușor, în interes de afaceri sau turistic, întărind bunele relații existente. De aceea, susțin adoptarea acestei recomandări."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph