Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-06-07-Speech-2-643-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160607.36.2-643-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Utilizarea noilor tehnologii și a inovării în agricultură a dus acest domeniu la o dezvoltare fără precedent, asigurând succesul economiei rurale și dezvoltarea economică pe scară mai largă. În același timp, presiunea demografică asupra agriculturii va duce la o presiune sporită asupra mediului și terenurilor arabile, determinând necesitatea de a consolida procesul de inovare și Politica Agricolă Comună a UE. Noile măsuri legislative ar putea promova abandonarea practicilor generice, folosirea mai eficientă a resurselor, gestionarea integrată a dăunătorilor prin folosirea metodelor biologice și mai puțin a celor chimice, înlocuirea îngrășămintelor artificiale cu cele provenind din gunoiul produs de animalele domestice. În același timp, ar fi nevoie de o mai bună armonizare între agricultură și alte sectoare industriale, privind produsele chimice, sănătatea și tehnologia, pentru o mai bună integrare în economia circulară. Având în vedere importanța domeniului agricol pentru Uniune, în contextul în care 25 de milioane de oameni sunt implicați direct în această activitate, iar rezultatul muncii lor asigură aprovizionarea cu alimente a cetățenilor europeni, cred că raportul de față este foarte important pentru buna gestionare a domeniului agricol în viitor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph